Program "Chronimy dzieci"

Program profilaktyki przemocy wobec dzieci

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone zadzwoń!

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

Fundacja Dzieci Niczyje 22 616-19-69

Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 22 626-94-19

Rzecznik Praw Dziecka 22 696-55-42

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 22 826-10-16

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

 

Szanowni Państwo,
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza rodziców dzieci do skorzystania z bezpłatnego kursu e-learningowego, dotyczącego problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

Kurs e-learningowy jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym poświęconym zagadnieniom ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

W kursie dedykowanym rodzicom przybliżone zostały:

 • skala oraz obraz zjawiska wykorzystywania,
 • niepokojące zachowania dzieci, mogące wskazywać na doświadczenie przez dziecko wykorzystywania
 • wskazówki dla rodziców, zachęcające do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa,
 • rady, jak zachować się w sytuacji ujawnienia wykorzystania seksualnego oraz jakie kroki podjąć w celu zawiadomienia o nim odpowiednich służb.

Kurs dostępny jest na stronie: www.stopwykorzystywaniu.pl

 

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok
tel. 85 6534 648, tel. 729 977 596
e-mail: ps78@um.bialystok.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Wakulewska, tel. 858696272
e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl


Powrót na początek strony