Historia przedszkola

1.jpg

Przedszkole Samorządowe nr 78 znajduje się przy ulicy Zagórnej 2/3 na osiedlu Dziesięciny II. Mieści się w budynku wolnostojącym i posiada dobre warunki lokalowe oraz nowoczesne wyposażenie. W przedszkolu znajdują się sale zabaw, biblioteka dla dzieci, sala teatralna, sala regionalna, miejsce zabaw ruchowych - "suchy basen", zjeżdżalnia, huśtawki – bujaki.  Budynek otacza obszerny plac zabaw, na którym jest dużo zieleni, drzew i krzewów.

Przedszkole zostało oddane do użytku dnia 10.10.1988 r. i aby rozpocząć działalność wielu rodziców oraz personel przedszkola zadeklarowało pomoc w pracach wykończeniowych i porządkowych. Wówczas funkcję dyrektora placówki pełniła Pani Barbara Jagielska. Od 2006 r. funkcję dyrektora pełniła Pani Katarzyna Żuk.

Warto wspomnieć, iż w roku 1988 na łamach „Gazety Współczesnej” pojawił się artykuł opisujący moment powstania placówki: „Od 1 lipca ponad 70 mieszkańców przychodziło do przedszkola dzień w dzień popołudniami i pomagało w sprzątaniu i wyposażaniu, a także wieszaniu firan i zasłon”. Inny artykuł relacjonował: „Najważniejsze jest…każde dziecko. To credo przyświeca dyrekcji i kadrze pedagogicznej nowo otwartego przedszkola nr 78 na osiedlu Dziesięciny. Obiekt posiada salę gimnastyczną, salę filmową (z możliwością adaptacji do przedstawień kukiełkowych), plastyczną, kącik techniczny itp. Każdy oddział ma oddzielną salę zabawową, leżakownię, ubikację, pomieszczenie woźnej i magazynek pomocy naukowych… Problemem póki co są świecące pustkami dwa gabinety – lekarski i stomatologiczny. Czy znajdzie się obsada?”. Takie pamiątkowe artykuły znajdują się w „Kronice Przedszkola”.

Aktualnie w placówce funkcjonuje 8 oddziałów.

W roku 2005 powstała przedszkolna biblioteka, która co roku wzbogacana jest o nowy księgozbiór i o nowych czytelników.

Przedszkole otwarte jest na akcje i różnorodne inicjatywy oraz formy współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz środowiskiem rodzinnym: Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS, DROGA, Schronisko dla Zwierząt, Książnica Podlaska - Filia nr 9 w Białymstoku, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA Klanza, MOPR, PPP nr 1 w Białymstoku.

Realizowaliśmy innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycielki przedszkola: "Koło uwagi", „Story time”, „Emocje w ciele dziecka”, „Starszaki pomagają maluchom”, „Zakodowani – przedszkolaki w świecie kodowania”.

Zawsze chętnie i wspólnie z dziećmi bierzemy udział w akcjach: „Podziel się zabawką”, „Ogrzej Reksia”, w zbiórce żywności – akcji stowarzyszenia DROGA, „Góra grosza”, ekologicznych: zbiórce i segregacji odpadów, baterii, „Ratujmy kasztany”, akcji „Sprzątanie świata”, w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Cała Polska czyta Dzieciom”.

Publikujemy kwartalnik - gazetkę przedszkolną „Optymistyczny Przedszkolak”, zawierającą własną twórczość dzieci, artykuły nauczycielek, zabawy i ćwiczenia edukacyjne dla przedszkolaków.

Stwarzamy warunki do rozwijania pasji i zdolności dzieci podczas zajęć  kół zainteresowań  (koło ekologiczne, koło plastyczne, koło komputerowe z el. kodowania, koło taneczne). Posiadamy specjalistów, którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem dzieci. Organizujemy opiekę psychologiczno-pedagogiczną,  kształcenie dla dzieci niepełnosprawnych, z dysproporcjami rozwojowymi poprzez organizację zajęć terapii pedagogiczno-terapeutycznej, terapii logopedycznej, arteterapii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Współpracujemy instytucjami i placówkami oświatowymi działającymi na terenie miasta Białegostoku MODM, obecnie Białostockie Centrum Edukacyjne, CEN, PPP Nr 1.

Realizujemy program profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy dzieci”.

Posiadamy certyfikat programu wychowawczego "Optymistycznego Przedszkola" autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot,

W latach 2013 - 2020 realizowaliśmy program "Zabawy fundamentalne dla przedszkoli" autorstwa C. Rose i K. Lotkowskiej w grupie dzieci 3-letnich, Usus est Optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem (Uniwersytet w Białymstoku), Doskonalenie Nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola (MODM), Twórczy Nauczyciel – skuteczny wychowawca (Klanza).

Realizowaliśmy projekty: (2015) „Szczęśliwe dziecko”,  (2016) „Gdy się razem z rodzicami bawimy, to się nie nudzimy“, (2017) „Przedszkole drugi dom”, „Mam talent”.

W latach 2018 - 2019 zrealizowaliśmy projekt unijny „Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy” (RPOW na lata 2014-2020).

Od 2018 r. w przedszkolu działa chór dziecięcy w ramach projektu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”.

Od 2022 r. realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Kultywujemy tradycje. W przedszkolu organizowane są: uroczystości przedszkolne o charakterze państwowym – np. Koncert Pieśni Patriotycznych, Jasełka bożonarodzeniowe, święta rodzinne  - Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, Bal karnawałowy dla dzieci, Mikołajki, Święto Pluszowego Misia, Dzień czekolady, pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły.

Nasi wychowankowie licznie i z sukcesami biorą udział w konkursach: plastycznych, recytatorskich, tanecznych. Organizujemy też własne konkursy: ekologiczny, plastyczne, fotograficzny i turnieje.

Interesujemy się losami naszych absolwentów. Placówka może poszczycić się wieloma zdolnymi uczniami, którzy niejednokrotnie odwiedzają placówkę, aby podzielić się swoimi sukcesami. Nasi absolwenci to młodzi, entuzjastyczni ludzie, dla których najważniejszą wartością jest: człowiek twórczy, aktywny, poszukujący nowych rozwiązań, dążący wytrwale do celu i sukcesu. 

Dzięki współpracy Miasta Białystok z UNICEF-em otrzymaliśmy fundusze, które wspierają integrację dzieci z Ukrainy, ich rodziny ze społecznością przedszkolną.

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązki dyrektora pełniła Pani Renata Maksimowicz.

Od 2023 roku przedszkolem kieruje Pani Monika Beata Korotkiewicz.

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok
tel. 85 6534 648, tel. 729 977 596
e-mail: ps78@um.bialystok.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Wakulewska, tel. 858696272
e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl


Powrót na początek strony