Założenia przedszkola

Przedszkole Samorządowe Nr 78 jest miejscem

radosnej i mądrej zabawy każdego dziecka.

To tutaj rozpoczyna się jego droga do świata wiedzy i sukcesu.

 

Cele koncepcji pracy:

- zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości     

  zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb  

  rozwojowych dzieci.

- dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także zapewnienie atrakcyjnej

  oferty edukacyjnej

- wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady: poprzez zabawę do

  wiedzy i sukcesu

- realizacja programów własnych

- udział w projektach i programach ogólnopolskich i międzynarodowych wzbogacających 

  rozwój dzieci

- ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci

- współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami

- promowanie placówki w środowisku i społeczności lokalnej

 

Priorytety

Tak skonstruowane i założone cele pozwolą na realizację naszych priorytetów, którymi są:

- wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i    rozwijanie i inteligencji wielorakich

- kształtowanie u dzieci takich cech charakteru, jak: empatia, dobroć, życzliwość, wrażliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiara we własne możliwości

- rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, ale także radzenia sobie z porażkami

- tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

- angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.

- zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok
tel. 85 6534 648, tel. 729 977 596
e-mail: ps78@um.bialystok.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Wakulewska, tel. 858696272
e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl


Powrót na początek strony